Analyses Arbeidsgeneeskunde

Analyses
Arbeidsgeneeskunde

De bedoeling van de arbeidsgeneeskunde bestaat erin beroepsziekten zo goed mogelijk te voorkomen. Dankzij de biologische controle (biologische monitoring) van werknemers die blootgesteld worden aan diverse chemische stoffen kunnen we:

  • vroegtijdig een overmatige blootstelling van de werknemers opsporen voor er aanzienlijke biologische modificaties optreden;
  • de aandacht vestigen op biologische stoornissen in een stadium waarin die nog omkeerbaar zijn en nog geen invloed hebben gehad op de gezondheid.

Arbeidsgeneeskunde speelt dus een socio-economische rol. Het laboratorium Roman Païs voert de industriële toxicologische analyses uit op basis waarvan het toezicht op de werknemers gecontroleerd wordt in functie van hun blootstelling en volgens de periodiciteit zoals bepaald in de Belgische wet (atoomabsorptie, chromatografie, ...).

Het laboratorium werkt zowel voor de Bedrijfsgeneeskundige diensten als voor de Interbedrijfsgeneeskundige diensten (EDPB). Het materiaal voor de afname wordt gratis ter beschikking gesteld van deze diensten en de lijst met analyses (hun methodologie, normen, wachttijden en prijs) is verkrijgbaar op aanvraag.

Er mogen gepersonaliseerde aanvragen ingediend worden, met een vooraf bepaalde lijst van analyses die mogelijk zullen worden uitgevoerd, de aanvraag van specifieke analyses, de specifieke modaliteiten of interne codes van het bedrijf, het logo van het bedrijf, ...

Op basis van telefoonoproepen of systematisch geplande bezoeken verzorgt de logistieke dienst van het laboratorium de inzameling van de staaltjes van maandag tot en met zaterdag, en dit over heel België. De staaltjes kunnen in ontvangst genomen worden in de centra, via de receptie, met een beveiligde bus die lijkt op een brievenbus, of in een afgesproken ontmoetingspunt (medische car, gezondheidsdienst van een industriële site, ...). U kiest de manier waarop de mogelijke protocols u worden toegestuurd:

  • Gewone post (brievenpost)
  • Via Medibridge
  • Via het internet (beveiligde website voor elke arbeidsgeneesheer)

Bernard Lheureux :
Apotheker-Bioloog
Verantwoordelijk voor het Laboratorium Arbeidsgeneeskunde en voor de Kwaliteitscontrole - 067/89 54 67

Monique Lens-Richard :
Klinisch biologe
Licentiaat in de arbeidsgeneeskunde - 0476/59 22 23