Instructies voor de patiënt

Instructies
voor de patiënt

Voor Belgische patiënten

Tijdens de consultatie bij uw arts zal die laatste u een aanvraag met uit te voeren analyses overhandigen.

Dat voorschrift moet al uw persoonlijke gegevens vermelden (naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, adres en telefoonnummer, de stempel van de arts met zijn gegevens en de voorgeschreven analyses).

Wanneer u bloed wil laten afnemen, hebt u de volgende documenten nodig:

 • de aanvraag tot analyse/het voorschrift van uw arts;
 • een klever van het ziekenfonds;
 • uw SIS-kaart;
 • uw INSZ-nummer (Identificatienummer van de sociale zekerheid).

Hoe stuur ik mijn staaltjes naar het laboratorium Roman Païs?

 • Ofwel laat u uw arts contact opnemen met het laboratorium om uw staaltjes te komen ophalen;
 • ofwel gaat u naar een centrum om uw bloed te laten afnemen. In dat geval is het het bloedtransfusiecentrum dat ons uw staaltjes opstuurt;
 • ofwel woont u helemaal niet in de buurt van onze centra. In dat geval kunt u contact opnemen met de erkende transporteur om hem te vragen om uw pakje te komen afhalen en naar het laboratorium Roman Païs te brengen. De transporteur komt uw pakje afhalen en levert het de dag erna aan ons.
Instructies - België

Voor buitenlandse patiënten

Tijdens de consultatie bij uw arts zal die laatste u een aanvraag/voorschrift overhandigen met de uit te voeren nutritionele analyses.

Dat voorschrift moet al uw persoonlijke gegevens vermelden (naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, adres en telefoonnummer, de stempel van de arts met zijn gegevens en de voorgeschreven analyses).

Voor uw analyses hebt u het volgende document nodig:

 • de aanvraag tot analyse/het voorschrift van uw arts (verplicht bij de staaltjes die u ons stuurt te voegen).

Hoe stuur ik mijn staaltjes naar het laboratorium Roman Païs?
Zoals hierboven reeds aangehaald, beschikt u over al het nodige transportmateriaal om ons uw staaltjes te sturen.

Met transportmateriaal bedoelen we:

 • een kartonnen doos;
 • een isothermisch etui met een gelpack die u op voorhand moet invriezen en daarna bij het afgenomen bloed moet stoppen zodat dit in goede omstandigheden bij ons terechtkomt;
 • een plastic transportzak van DHL/FedEx;
 • een vrachtbrief van DHL/FedEx die u als volgt invult voor de verzending:
  1. Noteer uw naam en voornaam
  2. Noteer uw adres
  3. Noteer uw postcode
  4. Noteer uw telefoonnummer
  5. Teken het document
  6. Noteer de datum

Opgelet: verander niets aan wat al aangevinkt of gedrukt is.

Steek uw staaltjes daarna in het Specimen-transportzakje, het zakje in het isothermisch etui met de op voorhand ingevroren gel en ten slotte het etui in de kartonnen doos.

Stop de kartonnen doos in de plastic zak van DHL/FedEx.

Vul de vrachtbrief in zoals hierboven aangegeven en vraag om uw pakje te komen ophalen door te bellen naar het nummer dat vermeld staat op het blad met instructies dat u bij de kit hebt ontvangen.

Geef uw pakje aan de transporteur wanneer die bij u langskomt. Die geeft u dan een kopie van de vrachtbrief die u moet bijhouden in geval van problemen.

Instructies - Frankrijk